Er zijn een aantal woorden in ons spraakgebruik (maar ook in onze eigen gedachten), die niet "werken". Woorden die een andere uitwerking hebben dan onze bedoeling is. Onze hersenen geven er een andere "draai" aan.