Weinig mensen zullen van mening verschillen over het belang van de onderlinge samenwerking van en binnen teams. Toch is er vaak maar weinig aandacht voor.