Assertiviteit is een verzamelbegrip dat gebruikt wordt in de sociale psychologie. Het betreft de omgang met andere mensen in relaties, werk, scholing en andere sociale situaties. Daarnaast kennen we drie begrippen in gedrag: assertief, sub-assertief en agressief gedrag. Dit blog artikel gaat over de verschillen.