Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Voorwaarden en Reglementen
PBL Coaching 2020

Huisregels Praktijk

 • Cliënt dient op tijd aanwezig te zijn op de afspraak.
 • Tijd van afspraak geldt als starttijd.
 • Afspraken dienen tenminste 24 uur tevoren worden afgezegd, anders wordt het volledige tarief berekend. Spoedeisende omstandigheden uitgesloten, ter beoordeling aan PBL Coaching.
 • Alle besproken zaken zijn en blijven vertrouwelijk, en zullen derhalve niet door
 • PBL Coaching naar buiten gebracht worden, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van cliënt of daartoe gerechtigde instanties
 • Het particulier tarief is: zie tarieven overzicht
 • Het zakelijk tarief is: zie tarieven overzicht
 • Indien een consult langer duurt dan 1 uur, wordt per kwartier 25% van het uurtarief berekend.
 • Betaling op factuur binnen 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.
 • Terugbetaling van een vooraf betaald “traject-tarief" is niet mogelijk, het consult tegoed blijft staan tot uiterlijk 6 maanden na het laatste consult.
 • PBL Coaching is niet verantwoordelijk voor vergoedingen door ziektekosten-verzekeringen
 • De praktijk is een rookvrije ruimte
 • PBL Coaching is als Nestor in Coaching aangesloten bij beroepsverenigingen NOBCO & EMCC
 • Aan deze huisregels van PBL Coaching, zijn de volgende voorwaarden en reglementen van de NOBCO & EMCC verbonden:
 • Eventuele klachten dienen eerst schriftelijk voorgelegd te worden aan PBL Coaching
 • Indien cliënt en PBL Coaching niet samen uit een geschil komen, kan dit worden voorgelegd aan de commissie van de NOBCO
 • De uitspraken van de commissie zijn bindend, het Nederlandse recht voorbehouden

Regels bij aanmelding voor trainingen

 • De factuur voor deelname, zal +/- 2 a 3 weken voor aanvang van de training of workshop worden toegestuurd, bij voorkeur per email.
 • Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum
 • Aanmeldingen voor trainingen of workshops kunnen tot 14 dagen voor aanvang, kosteloos worden geannuleerd.
 • Bij plotselinge verhindering kan de training worden ingehaald op een andere datum/ plaats (betaling van de factuur dient onverwijld plaats te vinden).
 • Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de training of workshop, zal 15% van de deelname kosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang 25%. (Behoudens bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan PBL Coaching)
PBL Coaching hanteert deze regels om:
 • duidelijkheid te geven tussen de cliënt  opdrachtgever en coach/ trainer
 • de grootst mogelijke veiligheid en vertrouwen te creëren voor de cliënt

Zie ook de Privacyverklaring volgens de AVG (wet bescherming persoonsgegevens) waarin aangegeven welke gegevens worden verwerkt, hoe en hoelang ze worden bewaard, en met wie ze worden gedeeld.